Terug naar Lexicon

Afschrijvingscoëfficiënt

Het afschrijvingscoëfficiënt is het in de boekhouding in aanmerking genomen percentage om een investering af te schrijven. De afschrijvingscoëfficiënten kunnen principieel zelf worden gekozen, maar vaak worden de vooropgestelde coëfficiënten van de administratie gebruikt.