Terug naar Lexicon

Afschrijvingsbasis

Als basis voor de afschrijving wordt de aanschaffingswaarde genomen.