Terug naar Lexicon

Administratieve sancties

Administratieve sancties zijn straffen opgelegd bij overtreding van de wetgeving. Het gaat niet enkel om geldboeten, maar ook om belastingverhogingen en vervallenverklaringen van het recht belastingplichtigen te vertegenwoordigen.