Terug naar Lexicon

Administratieve organisatie

De administratieve organisatie is de structuur en de samenstelling van de Federale Overheidsdienst Financiën.