Terug naar Lexicon

Administratieve boete

Een administratieve geldboete is een administratieve sanctie opgelegd door de bevoegde administratie bij niet-betaling van de verschuldigde belasting.