Terug naar Lexicon

Aansprakelijkheidsvoorwaarde zaakvoerders

Zaakvoerders van vennootschappen of van grote VZW’s kunnen aangesproken worden door de fiscale administratie voor belastingschulden die de vennootschapen of verenigingen niet hebben betaald. Het aansprakelijk stellen van de zaakvoerders gebeurt door het bewijzen van een fout, schade en causaal verband.