Terug naar Lexicon

Administratieve boete (IB)

Wie een inbreuk pleegt op de bepalingen van het Wetboek Inkomstenbelastingen loopt het risico beboet te worden. Een ambtenaar die daartoe door de gewestelijke directeur gemachtigd wordt, kan immers geldboetes van 50 euro tot 1.250 euro opleggen voor iedere overtreding van het WIB92 en zijn uitvoeringsbesluiten.