Terug naar Lexicon

Administratieve boete (Reg.)

In geval van overtredingen van de VCF of de uitvoeringsbesluiten ervan, kan een administratieve geldboete van €50 tot €10.000 worden opgelegd. Daarnaast zijn voor registratierechten procentuele belastingverhogingen voorzien.