Terug naar Lexicon

Administratief toezicht

Administratief toezicht is het toezicht dat wordt uitgeoefend door een centrale overheid op de beslissingen en besluiten van gedecentraliseerde, lokale overheden. Het gaat om een legaliteits (naleving rechtsregels)- en opportuniteitscontrole (eerbiediging algemeen belang).