Terug naar Lexicon

Administratief beroep (IB)

Alvorens een administratieve beslissing aan te vechten bij een rechtbank, kan of moet men eerst deze beslissing administratief aanvechten bij het bestuur die die de beslissing nam of bij een andere bestuursinstantie door middel van een administratief beroep.