Terug naar Lexicon

Achterstallige onderhoudsuitkeringen

Achterstallige onderhoudsuitkeringen ontstaan bij niet betaling van de verschuldigde onderhoudsuitkeringen betrekking hebbende op de vorige periode. Achterstallige onderhoudsuitkeringen zijn belastbaar als diverse inkomsten in de aangifte van de belastingplichtige.