Terug naar Lexicon

Achterstallige huur

Een achterstallige huur ontstaat bij niet-betaling van de verschuldigde huur betrekking hebbende op de vorige periode.