Terug naar Lexicon

Achterstallige bezoldigingen

Achterstallige bezoldigingen ontstaan bij niet-betaling van de verschuldigde bezoldigingen betrekking hebbende op de vorige periode.