Terug naar Lexicon

Achterstallige bedrijfsvoorheffing

Een achterstallige bedrijfsvoorheffing ontstaat bij niet-betaling van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing betrekking hebbende op de vorige periode.