Terug naar Lexicon

Accijnzengebieden

Het communautair accijnsgebied of EU-accijnsgebied is het grondgebied van de Europese Gemeenschap, met uitzondering van de volgende gebieden: Helgoland en Busingen, Livigno, Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano, de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla, de overzeese departementen (Frankrijk), de Aland eilanden, de Berg Athos en de Kanaaleilanden (Engeland). Het BLEU-accijnsgebied wordt gevormd door het grondgebied België en Luxemburg en het Bijzonder accijnsgebied komt overeen met het grondgebied van België, met name voor wat betreft nationale accijnsproducten.