Terug naar Lexicon

Accijnsproducten

Accijnsproducten zijn producten waarop accijns verschuldigd is, zoals de tabaksproducten (sigaretten, sigaren, …) en alcoholhoudende dranken (bier, wijn…)