Terug naar Lexicon

Accijnscompenserende belasting

De accijnscompenserende belasting is een belasting op dieselwagens, ingevoerd met als doelstelling het evenwicht te herstellen met de benzinerijders, die reeds vroeger een verhoging van de accijnzen hadden ondergaan. Deze belasting is echter afgeschaft sinds 2008.