Terug naar Lexicon

Aanvullende crisisbijdrage

De aanvullende crisisbijdrage is een schijnbaar fiscale bijdrage geheven door middel van drie opcentiemen op de personenbelasting, maar bedoeld ter financiering van de sociale zekerheid. De aanvullende crisisbijdrage is echter afgeschaft voor natuurlijke personen sinds de wet van 12 augustus 2000.