Terug naar Lexicon

Aanvullende belastingen

Bij aanvullende belastingen heft het gemeentebestuur een aanvulling (opcentiemen) op een belasting van een hogere overheid. Het bestuur is niet zelf verantwoordelijk voor de vestiging, de invordering of het bedrag van de belasting en kan ook niet voorzien in vrijstellingen of verminderingen. Bijgevolg is het bestuur niet bevoegd om bezwaarschriften te behandelen.