Terug naar Lexicon

Aanvang van werkzaamheden (btw)

Een natuurlijk persoon dient, alvorens een economische activiteit aan te vangen, hiervan aangifte te doen door middel van het formulier 604A. Deze aangifte van de aanvang van de werkzaamheden leidt ertoe dat men belastingplichtige wordt in de btw.