Terug naar Lexicon

Burgerlijke partij (fiscus)

De burgerlijke partij is een persoon die schade opliep als gevolg van een misdrijf en voor de strafrechter een vordering tot schadevergoeding instelt. De fiscus kan de ontdoken belastingschuld niet vorderen bij wijze van schadevergoeding. Uit cassatierechtspraak blijkt immers dat, als de fiscus ontdoken inkomstenbelasting wil vorderen, hij dit moet doen via de geëigende fiscale weg die uitgestippeld is in de belastingwetgeving. Eén van deze specifieke fiscale wegen is de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling lastens daders en mdeplichtigen van fiscale misdrijven uit artikel 458 WIB92. Deze fiscale weg verhindert dus dat de fiscus het burgerlijk recht gebruikt en de betaling van het ‘equivalent van de ontdoken belasting’ bij wijze van schadevergoeding vordert.