Terug naar Lexicon

Aansprakelijk vertegenwoordiger

Een aansprakelijk vertegenwoordiger wordt aangesteld door belastingplichtigen die niet in België wonen. Deze aansprakelijk vertegenwoordiger is samen met de belastingplichtige hoofdelijk gehouden tot het betalen van de belastingen, die de belastingplichtige op het Belgische grondgebied verschuldigd is. Het aanstellen van een aansprakelijk vertegenwoordiger is verplicht voor belastingplichtigen wonende buiten Europa en facultatief voor inwoners van Europa. De aansprakelijk vertegenwoordiger dient erkend te worden door de Minister van Financiën.