Terug naar Lexicon

Aanslagtermijnen (IB)

De aanslagtermijn is de termijn binnen dewelke de controledienst van de belastingen de belastingaanslag in de directe belastingen kan vestigen. Het is een vervaltermijn.