Terug naar Lexicon

Aanslag van ambtswege

Een aanslag van ambtswege is een aanslag die op initiatief van de belastingadministratie plaatsvindt ten gevolge van het gebrek aan medewerking vanwege de belastingplichtige, dit op basis van informatie waarover de administratie beschikt. Hiermee wordt de bewijslast omgekeerd en dient de belastingplichtige het tegendeel te bewijzen indien de inkomsten betwist worden.