Terug naar Lexicon

Aanslag (IB)

De aanslag in de inkomstenbelasting is de vaststelling van de belastingschuld door de belastingadministratie op grond van door de belastingplichtige meegedeelde gegevens of door de administratie verzamelde gegevens. Dit is de formalisering van de belastingschuld.