Terug naar Lexicon

Aanschaffingswaarde

De aanschaffingswaarde is de waarde van een goed, te bepalen volgens de te betalen prijs. De aanschaffingswaarde wordt gebruikt voor de berekening van de afschrijving en eventuele meerwaarden. De aanschaffingswaarde is gelijk aan de aanschaffingsprijs of de vervaardigingsprijs of de inbrengwaarde.