Terug naar Lexicon

Aanplakkingstaks

Een aanplakkingstaks is een belasting die verschuldigd is op de aanplakking. Aanplakking is een vorm van bekendmaking die, behoudens uitzonderingen, gebeurt door middel van een aanplakkingsbrief.