Terug naar Lexicon

Aangiftetermijn (succ.)

Bij het overlijden van een natuurlijk persoon heeft men vier maand de tijd om aangifte te doen van de inkomsten en het vermogen van de overledene. De aangiftetermijn wordt in bepaalde gevallen verlengd. Dit is onder andere het geval wanneer de overleden persoon woonachtig was in het buitenland.