Terug naar Lexicon

Aangiftetermijn (IB)

De aangiftetermijn is de termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan in de inkomstenbelasting. De aangiftetermijn wordt teruggevonden op het aangifteformulier en mag geenszins korter zijn dan één maand na verzending van het formulier door de betrokken dienst.