Terug naar Lexicon

Aangifteplicht

Elke belastingplichtige die inkomsten verwerft of belastbare handelingen stelt, is ertoe genoodzaakt aangifte te doen van deze inkomsten.