Terug naar Lexicon

Aangifte voorheffingen

De aangifte voorheffingen is een algemene term waarbij belastingplichtigen melding maken van de verschillende soorten voorheffingen, dit zijn de bedrijfsvoorheffing, de onroerende voorheffing en de roerende voorheffing.