Terug naar Lexicon

Aangifte speciaal

Een aangifte speciaal is bestemd voor belastingplichtigen die in België geen woonplaats hebben. De belastingplichtige dient gebruik te maken van een apart formulier om de inkomsten met een belastbaar karakter in België op te nemen in de aangifte.