Terug naar Lexicon

Aangifte (RV)

In een aangifte dient, door de belastingplichtigen, melding te worden gemaakt van de inkomsten waarop roerende voorheffing verschuldigd is. Dit zijn onder andere inkomsten uit dividenden en interesten.