Wijzigingen inzake de opzeggingstermijn bij ontslag van uw werknemer


Bij het ontslag van één van uw werknemers dient u typisch rekening te houden met een opzeggingstermijn. Sinds 28 oktober 2023 moet u rekening houden met een kleine wijziging in het berekenen van deze termijn. We lichten dit graag voor u toe!

Sinds 1 januari 2014 kennen arbeiders en bedienden dezelfde opzeggingstermijn, namelijk maximaal 13 weken. Voor de berekening van de opzeggingstermijn diende er toen gekeken te worden of de werknemer reeds in dienst was vóór 1 januari 2014 of niet. Wanneer de werknemer reeds in dienst was vóór 1 januari 2014 gold ook nog eens een andere berekening voor arbeiders en voor bedienden.

Bovenstaande is gewijzigd sinds 28 oktober 2023. Nu is de maximale opzeggingstermijn 13 weken. Ongeacht de datum van indiensttreding en ongeacht of het een arbeider of een bediende betreft.

De werknemer kan de samenwerking stopzetten via aangetekend schrijven (of via een deurwaarder) of hij kan zijn ontslagbrief persoonlijk aan u overhandigen.

De opzeggingstermijn wordt bepaald op basis van de anciënniteit van de werknemer en gaat in op de maandag na de kennisgeving van ontslag.

Let op! Bovenstaande heeft enkel betrekking op de situatie wanneer de werknemer zelf ontslag neemt. Indien u als werkgever de werknemer ontslaat, dient er wel nog rekening gehouden te worden met de verschillende opzeggingstermijnen van vóór en na 1 januari 2014 en zijn de opzeggingstermijnen ook anders.

Indien u hier nog verdere vragen over heeft kan u ons steeds contacteren. Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

  • Actua / Publicaties

    Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

  • Actua / Publicaties

    Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten