Een woordje uitleg over… de zorgvolmacht

Heeft u zich ooit afgevraagd wat er met uw vermogen en belangen zou gebeuren als u plotseling wilsonbekwaam wordt? Een zorgvolmacht biedt een oplossing, maar wat houdt het precies in en hoe zorgt u ervoor dat het aan uw wensen voldoet? In dit artikel verkennen we de zorgvolmacht en hoe het u gemoedsrust kan bieden in onzekere tijden.

In een (buitengerechtelijke) zorgvolmacht stelt u als lastgever een lasthebber aan die u zal vertegenwoordigen indien u wilsonbekwaam zou zijn door ziekte, een ongeval, coma… Met een zorgvolmacht anticipeert u dus op dit moment door het beheer van uw vermogen reeds op voorhand te regelen voor het geval u dit zelf niet meer zal kunnen. U bepaalt de spelregels voor de dag dat u er zelf niet meer toe in staat bent.

Geen tussenkomst rechter vereist

Door de buitengerechtelijke aard is er geen tussenkomst van een rechter vereist indien u wilsonbekwaam wordt. Dit biedt u bijgevolg niet alleen de kans om zelf te bepalen wie uw vermogen zal kunnen beheren indien u wilsonbekwaam zou worden en welke handelingen deze persoon zal kunnen stellen, maar kan er bovendien voor zorgen dat deze persoon meer handelingen zal kunnen stellen dan een bewindvoerder die door de rechter wordt aangesteld zou kunnen stellen. Zijn taak zal door de rechter immers sterk afgelijnd worden en zal in principe nooit verder gaan dan nodig.

De inwerkingtreding

In de zorgvolmacht kunt u zelf bepalen wanneer die in werking zal treden en welke formaliteiten daartoe dienen vervuld te worden. Zo kan u bijvoorbeeld bepalen dat de zorgvolmacht enkel in werking zal treden indien u wilsonbekwaam bent en dat deze wilsonbekwaamheid dient vastgesteld te worden door één of meerdere onafhankelijke artsen.

Lasthebber ad hoc

Het is aangewezen om in de zorgvolmacht ook een opvolgend lasthebber aan te stellen die zal kunnen optreden indien de oorspronkelijke lasthebber zijn mandaat door overlijden of wilsonbekwaamheid niet langer kan waarnemen. Zijn er meerdere opvolgende lasthebbers dan kan daarbij een regeling voorzien worden voor welke handelingen zij elk afzonderlijk kunnen optreden en voor welke handelingen zij gezamenlijk dienen op te treden. Aangezien een lasthebber in eenzelfde akte slechts in één hoedanigheid kan optreden, kan het daarnaast ook aangewezen zijn om een lasthebber ad hoc aan te stellen die kan optreden indien de lasthebber dit niet zou kunnen door een belangenconflict.

De handelingen van de lasthebber

In de zorgvolmacht zal ook aangeduid worden welke (welomschreven) handelingen mogen gesteld worden. Deze lijst kunt u zelf concreet bepalen in de akte. In de zorgvolmacht kan evenwel niet de opvolging van de zaakvoerder of de bestuurder van één van uw vennootschappen regelen. U kan daarentegen wel aanduiden wie u als aandeelhouder op de algemene vergadering kan vertegenwoordigen.

Medische vertegenwoordiger

Sinds 1 maart 2019 is het toepassingsgebied uitgebreid. Voortaan kan u in de zorgvolmacht ook bepaalde persoonsrechtelijke aangelegenheden regelen. Zo kan bijvoorbeeld worden opgenomen wie uw medische vertegenwoordiger zal zijn en u kan vertegenwoordigen voor het uitoefenen  van  de  rechten  van  de  patiënt. Zo kan worden bepaald tot hoe lang u thuis wenst te wonen, wie zal beslissen over de overplaatsing naar het rusthuis en aan welke voorwaarden dit rusthuis dient te voldoen,  Hierdoor kan de zorgvolmacht voortaan dienen als alomvattende regeling bij wilsonbekwaamheid.

Notarieel vaststellen

De zorgvolmacht kan onderhands worden opgemaakt, maar is bij voorkeur notarieel te verlijden. Een notariële volmacht is vereist indien de handelingen waarvoor volmacht wordt gegeven notarieel moeten vastgesteld worden (bijv. verkoop van onroerende goederen, vestigen van hypotheek, het uitvoeren van notariële schenkingen…)  

Indien een vrederechter wordt gevraagd om een bewindvoerder over een onbekwame aan te stellen, zal hij de voorrang geven aan de toepassing van de zorgvolmacht.  

Geef gerust een seintje indien u wil vermijden dat uw vermogen op een bepaald ogenblik geblokkeerd zou raken. We werken samen met u graag een ontwerp van zorgvolmacht uit dat volledig beantwoordt aan uw wensen.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

  • Actua / Publicaties

    Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

  • Actua / Publicaties

    Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten