Meldingsplicht voor kleine werken aan gebouwen en herberekening kadastraal inkomen


Vraagt u zich af welke werken aan uw woning of gebouw onder de meldingsplicht vallen en of u het kadastraal inkomen moet (her)berekenen bij bouwprojecten? In dit artikel behandelen we de meldingsplicht voor kleine werken en de procedure voor het aanpassen van het kadastraal inkomen. Ontdek hoe deze regels van toepassing zijn en waar u rekening mee moet houden.

Meldingsplicht

Niet voor alle werken aan uw woning of andere gebouwen moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Soms volstaat een melding van de bouwwerken aan het omgevingsloket.  Dit staat gekend als de meldingsplicht.

De meldingsplicht is van toepassing op bepaalde kleine werken aan de woning of gebouwen. De kleine werken mogen een maximale oppervlakte hebben van 40 vierkante meter. U moet wel rekening houden met de oppervlakte van in het verleden gedane kleine bouwwerken. Let wel, de meldingsplicht geldt vaak onder strikte voorwaarden.

Als de meldingsplicht geldt, beschrijft u de werken online via het omgevingsloket of aan de hand van een meldingsformulier dat u indient bij de gemeente waar het onroerend goed gelegen is. Na de ontvangst van de meldingsakte kunt u met de werken starten. Ondanks het wegvallen van de vergunningsplicht, zijn er nog steeds een aantal zaken waarmee u rekening moet houden; u kunt niet zomaar alle mogelijke werken uitvoeren!

Kadastraal inkomen

Als u een nieuwe woning bouwt of een bestaande woning grondig verbouwt, dan moet het kadastraal inkomen van de woning worden (her)berekend. Enkel werkzaamheden die de huurwaarde kunnen beïnvloeden moet u aangeven. U moet zelf de administratie van Opmetingen en Waarderingen (het vroeger kadaster) op de hoogte brengen:

 • Binnen de 30 dagen na de ingebruikname van de nieuwbouw (of verhuring).
 • Binnen de 30 dagen na de voltooiing van de verbouwingswerken.

In sommige gevallen zult u een aangifteformulier 43B ontvangen via de post. Indien u deze niet opgestuurd krijgt kan u het formulier online terugvinden. U bezorgt dan het ingevulde aangifteformulier aan de bevoegde administratie van de gemeente waar het onroerend goed gelegen is. Daarna zult u een aangetekende brief ontvangen met het nieuw kadastraal inkomen.

Indien u niet akkoord gaat met het nieuw kadastraal inkomen is het belangrijk tijdig te reageren op de betekening aangezien u maar twee maanden te tijd heeft om een bezwaar in te dienen. Wij hebben hierin de nodige ervaring en kunnen u hierin zeker bijstaan.

Geef ons zeker een seintje indien u hier vragen over heeft! Een mail via ward@flamee.be of een telefoontje volstaat.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

 • Actua / Publicaties

  Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

 • Actua / Publicaties

  Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten