Wet betalingsachterstand verder aangesnoerd

Vanaf 1 februari 2022 wordt de wet inzake betalingsachterstand verder aangesnoerd. Met deze maatregel wil men de kaspositie van ondernemingen verder waarborgen. Facturen die onbetaald blijven kunnen immers zorgen voor financiële moeilijkheden.

De krijtlijnen van 2002?

De wet betalingsachterstand is reeds in voege sedert 2002. Hiermee tracht men de kaspositie van ondernemingen op peil te houden. Dit doet ze aan de hand van het bepalen van de standaard betalingstermijnen voor facturen. Ook bepaalt deze welke interesten en schadevergoedingen u kunt claimen indien deze termijnen niet gerespecteerd worden. De bepalingen van deze wet zijn louter van toepassing op zogenaamde B2B-relaties. Deze wet is dus niet van toepassing indien u enkel particuliere klanten heeft.

Probleem lange betaaltermijnen

Ondernemingen ondervinden nog steeds problemen met het betaalgedrag van hun professionele klanten. Bovendien stelde de wetgever vast dat steeds meer Belgische ondernemingen hun leveranciers later dan de afgesproken termijn betalen.

Daarnaast proberen vooral grotere ondernemingen hun positie te gebruiken om langere betaaltermijnen af te dwingen. Volgens 3 op 4 kmo’s gebruiken grotere ondernemingen hun machtspositie om langere betaaltermijnen te krijgen. Voor ondernemingen betekent dit een aanslag op de liquiditeit van hun onderneming.

Lees ook: Vanaf juli 2022 elektronisch betaalsysteem verplicht

Doorgevoerde wijzigingen vanaf 1 februari

Vanaf 1 februari geldt een maximale betalingstermijn van 60 kalenderdagen voor het betalen van facturen. De standaard betalingstermijn blijft 30 kalenderdagen. Deze geldt indien er geen contractuele bepalingen hieromtrent in voege zijn.

Als in de algemene voorwaarden een betalingstermijn van meer dan 60 kalenderdagen is vastgelegd, gaat men ervan uit dat de bepaling nooit in het contract is voorzien. In dat geval zal de standaard betalingstermijn van 30 kalenderdagen van toepassing zijn. Het is echter mogelijk om op sectorniveau van de maximale betalingstermijn af te wijken.

Op heden begint de betalingstermijn niet zelden pas te lopen na de ‘verificatietermijn’, zijnde na controle van de geleverde goederen of dienst. Op die manier kan men de betalingstermijn kunstmatig verlengen. Vanaf 1 februari 2022 is dit niet meer mogelijk.

De verificatie maakt integraal deel uit van de betalingstermijn. Een andere nieuwigheid bestaat erin dat het niet langer meer mogelijk is om de datum van ontvangst van de factuur contractueel vast te leggen. De werkelijke datum van ontvangst van de factuur geldt.

De nieuwe bepalingen geven u verder de mogelijkheid om intresten te rekenen zonder dat u hiervoor een ingebrekestelling moet sturen naar de desbetreffende afnemer. U maakt hierop aanspraak vanaf de dag dat de factuur uiterlijk betaald moet zijn.

Concreet zijn deze nieuwe maatregelen van toepassing op contracten gesloten vanaf 1 februari 2022. U dient geen wijzigingen aan te brengen aan lopende contracten die vóór deze datum zijn afgesloten. De initiële regels blijven hierop van toepassing.

Hebt u omtrent deze onderwerpen verdere vragen? U kunt ons altijd contacteren! Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be. Wij helpen u graag verder.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!