Werken in onroerende staat – nieuwe factuurvermelding verplicht

Wanneer u werken in onroerende staat verricht voor een btw-plichtige afnemer die periodieke btw-aangifte indient, wordt de btw verplicht verlegd naar de afnemer. U diende, tot op vandaag, enkel op uw factuur de vermelding “btw verlegd” te schrijven.

Nieuwe factuurvermelding

Vanaf 1 januari 2023 dient u echter een extra vermelding aan te brengen op uw factuur.

U dient als aannemer die werken in onroerende staat factureert aan een gewone btw-plichtige die periodieke btw-aangiftes indient, een factuur uit te reiken met vermelding van volgende verplichte factuurclausule:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Kleine ondernemingen en landbouwondernemingen

Wanneer u werken in onroerende staat factureert aan een kleine onderneming (of landbouwonderneming) die geen periodieke btw-aangiftes indient, dan kan dit niet met btw verlegd worden gefactureerd. De kleine onderneming mag op vandaag dan ook haar btw-nummer niet meedelen aan de aannemer.

Vanaf 1 januari 2023 mogen kleine ondernemingen (en landbouwondernemingen) echter wel opnieuw hun btw-nummer meedelen aan de aannemer, maar ze dienen eveneens mee te delen dat ze geen periodieke btw-aangiftes indienen waardoor de verleggingsregel niet mag worden toegepast. Deelt ze toch haar btw-nummer mee, maar laat ze niet weten dat zij geen periodieke btw-aangiftes indient, moet u opnieuw bovenstaande factuurclausule vermelden op uw factuur om uw aansprakelijkheid te vrijwaren.

Bijgevolg raden we u aan om de nieuwe factuurvermelding op al uw facturen te vermelden met toepassing van verlegging van heffing van btw voor werken in onroerende staat!

Buitenlandse onderneming

Hiermee gepaard wordt de verleggingsregel ook uitgebreid naar alle buitenlandse afnemers die voor btw geregistreerd zijn in België. De verleggingsregel zal dus gelden zowel voor zij die een btw-nummer met fiscale vertegenwoordiger hebben als voor zij die ‘slechts’ een rechtstreekse btw-identificatie hebben.

Indien u vragen heeft met betrekking tot bovenstaande wijzigingen, dan helpen we u graag! Een mailtje of telefoontje volstaat!

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!