Asbestattest verplicht bij verkoop sinds 23 november 2022

Wie de geijkte mediakanalen de voorbije maanden niet moedwillig heeft ontweken, hoeven wij niet te overtuigen van het feit dat de EPC-waarde van vastgoed steeds belangrijker wordt. Niet in het minst als potentiële koper/verkoper. Als verkoper komt daar nog eens bovenop dat u met ingang van 23 november 2022 een asbestattest moet kunnen voorleggen, indien het verkochte vastgoed dateert van vóór 2001. We geven u graag wat meer toelichting.

Wat en waarom?

Zoals hierboven reeds gestipuleerd dient steeds een asbestattest te worden voorgelegd bij verkopen vanaf voormelde datum van vastgoed ouder dan bouwjaar 2001. Met ‘verkopen’ wordt bedoeld:

 • Alle verkoopovereenkomsten (‘compromis’) ondertekend vanaf 23 november 2022. Dit omvat eveneens de wederzijdse verkoopbeloften, die in de praktijk toch regelmatig voorkomen;
 • Indien er geen verkoopovereenkomst is doch meteen een verkoopakte, dan geldt de verplichting onverminderd voor deze aktes vanaf dezelfde datum;
 • Schenkingen van woningen vallen eveneens onder de asbestverplichting.

Een aanvulling op deze reglementering stelt dat vanaf 2032 iedere eigenaar met een gebouw dat dateert van vóór 2001 in ieder geval verplicht zal zijn over een geldig asbestinventarisattest te beschikken, ook al is er geen sprake van een verkoop.

Een asbestattest bekomt u door het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie van uw vastgoed door een erkend asbestdeskundige inventarisatie. Dit attest beschrijft welke materialen en/of gebouwonderdelen asbest bevatten, en wat de staat ervan is. Bovendien adviseert desbetreffend persoon ook over de materialen die best weg genomen kunnen worden, en op welke manier. Uiteraard is deze maatregel er gekomen ter bescherming van de koper. Het attest wordt steevast toegevoegd aan de woningpas. Tevens kadert dit in het plan om Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken.

Modus operandi

Heeft u een verkoop in het verschiet? Wacht dan zeker niet te lang met het vastleggen van een asbestdeskundige. Deze laatste heeft namelijk tijd nodig om alle verkregen gegevens te analyseren en eventuele laboresultaten te bekijken. De asbestdeskundige zal namelijk in eerste instantie een plaatsbezoek doen, om vervolgens al de gegevens in te voeren in een specifieke digitale databank. De OVAM zal op basis daarvan een attest afleveren, die de deskundige je vervolgens bezorgt. Een gewaarschuwd man of vrouw is er ook hier weer twee waard!

Heeft u hier vragen over, aarzel dan niet ons te contacteren via jordy.vh@flamee.be

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!