Flamée & Partners in Trends Gazelle

Ten eerste zetten wij de belastbaarheid van de verschillende premies die de overheid heeft uitbetaald als Corona-steun aan de ondernemers voor u op een rijtje. Verder staan wij ook even stil bij de RSZ-premie in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens Corona. Tot slot brengen we ook heugelijk nieuws omtrent onze eigen organisatie!

Belastbaarheid Corona-steunmaatregelen

Sinds maart 2020 bevindt ons land zich in een regelrechte gezondheidscrisis. Ook op economisch vlak heeft dit zeer ingrijpende gevolgen. De overheid probeert hieraan, althans gedeeltelijk, tegemoet te komen door het invoeren van verschillende Corona-steunmaatregelen. Deze steunmaatregelen werden u in onze vorige Flamée-flashes reeds uitvoerig toegelicht. Bepaalde van deze premies zijn volledig van belasting vrijgesteld. Andere premies zijn brutobedragen, waarop nog belasting verschuldigd is. We vatten dit nog even samen voor u.

Op Vlaams niveau:

  • De Corona-hinderpremie, is vrijgesteld van personenbelasting en vennootschapsbelasting;
  • De Corona-compensatiepremie & -ondersteuningspremie is vrijgesteld van personenbelasting en vennootschapsbelasting;
  • Het Vlaams Beschermingsmechanisme is vrijgesteld van personenbelasting en vennootschapsbelasting.

Op federaal niveau:

  • Het klassiek (al dan niet ‘dubbel’) overbruggingsrecht aangevraagd via uw sociaal verzekeringsfonds is belastbaar aan 16,5% voor een zelfstandige met winsten of baten. Echter, dit is belastbaar aan de progressieve tarieven van de personenbelasting indien u een zelfstandig bedrijfsleider bent;
  • Het relance-overbruggingsrecht zis zowel voor eenmanszaken als voor bedrijfsleiders belastbaar volgens de progressieve tarieven van de personenbelasting.

Tijdelijke werkloosheid wegens Corona: de RSZ-premie

Voor ondernemingen die tijdens de tweede golf gebruik maken van tijdelijke werkloosheid, is er een bijkomende financiële tegemoetkoming: de RSZ-premie.

De betrokken werkgevers kunnen van een compensatieregeling genieten, waarbij de tegemoetkoming overeenstemt met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen verschuldigd voor het derde kwartaal 2020.

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de werkgevers uit de privé-sector die verplicht moesten sluiten als gevolg van de ministeriële besluiten van 28 oktober en 1 november 2020 of die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen.

Via de online-dienst “Check RSZ-compensatie” (checkrszcompensatie.be/compensation) kan u als werkgever zelf nagaan indien u in aanmerking komt voor de premie. De toekenning verloopt in twee fases en zal automatisch plaatsvinden indien u er recht op heeft.

Positieve afsluiter 2020: Flamée & Partners heeft een verlenging verkregen als advies- en opleidingsverstrekker voor de KMO-portefeuille en is geslaagd voor de ISO-certificering. Bovendien zijn we genomineerd voor de Trends Gazelle.

Positief nieuws vanuit onze eigen organisatie

Flamée & Partners is erkend als opleidingsverstrekker en als adviesverstrekker voor de KMO-Portefeuille. Deze erkenning werd onlangs, na een grondige audit, hernieuwd. Dit betekent dat wij u specifieke opleidingen en strategische adviesprojecten kunnen aanbieden. Tijdens zo’n adviesproject kunnen we helpen uw businessplan “future proof” te maken. Hoe maken we van uw onderneming een organisatie die klaar is voor de toekomst? In crisistijden ontstaan immers ook opportuniteiten, die mogen we als ondernemers niet laten liggen.

Dankzij onze erkenning kan tot 30% van het projectbedrag worden gefinancierd door de KMO-portefeuille. Recent werd ook onze ISO-erkenning herbevestigd. Dit betekent dat wij als accountants- en advieskantoor diensten verlenen conform strikte procedures en richtlijnen die de kwaliteit moeten borgen. Een extra zekerheid voor u als klant.

We zijn tenslotte ook fier u te kunnen melden dat Flamée & Partners is genomineerd als Trends Gazelle voor 2021. Al 20 jaar selecteert Trends Belgische groeibedrijven die de motor zijn voor onze economie en een inspiratiebron voor al wie in ons land onderneemt. Trends Gazellen worden voor elke provincie uitgekozen op basis van absolute en relatieve groei in toegevoegde waarde, personeel en cashflow over de voorbije vijf jaar.

Wij zijn uiteraard trots op deze bekroning , en bedanken daarom graag onze medewerkers en onze vele klanten, partners en andere stakeholders voor hun vertrouwen, inzet en samenwerking.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?