Sociale bijdragen betaald door vennootschap?

Een vaak terugkerende vraag van bedrijfsleiders is of de persoonlijke sociale bijdragen met eigen middelen moeten worden betaald of deze mogen worden ten laste gelegd van het vennootschapsvermogen ? Wat zijn de gevolgen ? Wanneer kan deze piste interessant zijn ? Er zijn in iedere geval een aantal zaken waarmee u rekening moet houden. Wij lichten u deze aandachtspunten graag toe!

De hoogte van de sociale bijdragen die u elk kwartaal dient te betalen,  is afhankelijk van het belastbaar inkomen, zijnde het bedrag dat overblijft na aftrek van uw sociale bijdragen.

Als uw vennootschap uw persoonlijke sociale bijdragen voor haar rekening neemt, ontstaat een voordeel van alle aard in uw naam. Dit impliceert een verhoging van uw persoonlijk belastbaar inkomen, waardoor u meer belastingen zal betalen. Daarenboven zorgt een hoger belastbaar inkomen op zijn beurt voor een verhoging van de verschuldigde sociale bijdragen in de toekomst …

We evalueren beide mogelijkheden aan de hand van een cijfervoorbeeld:

Situatie 1: u betaalt de sociale bijdragen

Bruto bedrijfsleidersbezoldiging = 45.000 euro

Sociale bijdragen op jaarbasis = 7.600 euro

Het belastbaar inkomen bedraagt 37.400 euro, bedrag waarop u zal worden belast via uw aangifte personenbelasting. 

Situatie 2: uw vennootschap betaalt de sociale bijdragen

Zelfde gegevens als in situatie 1. Het belastbaar inkomen zal in dit geval echter 45.000 euro bedragen (45.000 euro + 7.600 euro  – 7.600 euro) omdat de betaling door uw vennootschap een voordeel alle aard in de privésfeer betekent. In deze situatie krijgt u als het ware een loonsverhoging, waardoor er bij de eindafrekening, naast meer personenbelasting, eveneens meer sociale bijdragen verschuldigd zullen zijn. U zal evenwel een hogere aftrekbare premie kunnen betalen voor wat betreft uw groepsverzekering, wat dan weer een positief effect heeft voor uw pensioensopbouw.

Conclusie

Sociale bijdragen laten betalen door de vennootschap blijkt in bepaalde situaties zeker een interessante optie te zijn. U betaalt de bijdragen met de middelen van de vennootschap en hoeft dus niet uw privévermogen aan te spreken. Hierdoor heeft u een beter zicht op uw nettoloon per maand. Daartegenover staat dat u wel een hoger bedrag aan sociale bijdragen verschuldigd zal zijn. Een afstemming met uw accountant om de meest geschikte optie te kiezen, gegeven uw situatie, is hierbij cruciaal.

Indien u omtrent deze onderwerpen verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be. Wij helpen u hierbij graag verder.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

  • Actua / Publicaties

    Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

  • Actua / Publicaties

    Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten