Het VVPRbis-regime: wetswijziging op til

Dividenden zijn in vele gevallen een mooie aanvulling op de klassieke bedrijfsleidersbezoldiging uit uw vennootschap. Standaard keert men deze dividenden uit na inhouding van 30% roerende voorheffing. Sinds 1 juli 2013 bestaat echter het zogenaamde VVPRbis-regime. Hierdoor kunt u aan het verlaagde tarief van 20% of 15% roerende voorheffing dividenden uitkeren. Echter enkel als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Het VVPRbis-regime: wetswijziging op til

Een recent wetsontwerp zal het moeilijker maken om in bepaalde situaties nog van het VVPRbis-regime gebruik te kunnen maken. Een bloemlezing van de aangekondigde wijzigingen :

 • Heden is het voldoende dat de aandelen zijn volgestort op het ogenblik dat men het dividend in kwestie uitkeert. Volgens het wetsontwerp zal dit niet langer volstaan. Echter, de wachttermijn om van de verlaagde tarieven gebruik te kunnen maken, zal je pas kunnen aanvangen op het moment van volstorting. Jammer genoeg zal de startdatum van de wachttermijn dus niet meer aanvangen op het moment van oprichting of kapitaalverhoging.
 • De ‘oude’ BVBA’s waarvan het kapitaal nog niet volledig werd volgestort, konden ervoor kiezen om het niet volgestorte gedeelte van het initieel geplaatste kapitaal kwijt te schelden. Echter enkel wanneer ze de BVBA volgens het nieuwe vennootschapsrecht omvormen tot een BV. Volgens verschillende rulings kwam de vennootschap in dit geval nog steeds in aanmerking voor het VVPRbis-regime. In het voorontwerp van wetswijziging pakt de overheid deze vluchtroute aan.Iin dat specifieke geval zal het niet meer mogelijk zijn om van het VVPRbis-stelsel te genieten.

De vennootschappen die een kwijtschelding van volstorting van de destijds onderschreven aandelen hebben doorgevoerd, krijgen wellicht de tijd tot 31 december 2022 om een kapitaalverhoging door te voeren (in geld), waardoor de inbreng opnieuw op het initiële niveau komt van vóór de kwijtschelding van volstorting.

Bovenstaande nieuwe regels zullen normaal gezien van toepassing zijn op dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2022.

Mogelijks hebben deze wijzigingen gevolgen voor uw dividendpolitiek. Contacteer ons gerust indien u wenst na te gaan of u (nog steeds) aan de voorwaarden van het VVPRbis-regime voldoet. We houden u in elk geval verder op de hoogte.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!