Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing m.b.t. onderzoek en ontwikkeling

Dat investeren in innovatie in vele sectoren een must is, hoeft geen betoog. U wenst de concurrentie namelijk steeds een stapje, of als het even kan, enkele stappen voor te blijven. Daar de EU investeringen in onderzoek en ontwikkeling aanmoedigt, met 3% van het bbp als richtlijn, tracht de federale overheid ook haar duit in het zakje te doen om hieraan bij te dragen. Dit middels enkele steunmaatregelen. Één daarvan heeft betrekking op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing op bepaalde personeelskosten …

Concreet kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden een korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing die ze normaliter dienen te betalen op de lonen van onderzoekers die ze tewerkstellen. Deze vrijstelling kan maximaal 80% bedragen.

Voor wie?

Naar onderneming of project:

Onderstaande entiteiten kunnen – indien aan de voorwaarden is voldaan – aanspraak maken op de vrijstelling:

 • Jonge, kleine vennootschappen (YIC) die minstens 15% van hun uitgaven spenderen aan onderzoek en ontwikkeling;
 • Ondernemingen die medewerkers tewerkstellen met een kwalificerend diploma (zie hieronder);
 • Universiteiten, hogescholen en erkende wetenschappelijke instellingen.

Onderstaand een opsomming van het soort projecten dat in aanmerking kan komen voor de vrijstelling:

 • Fundamenteel onderzoek: onderzoek dat voornamelijk wordt verricht voor het verwerven van nieuwe kennis en aspecten over een bepaald onderwerp;
 • Industrieel onderzoek; kritisch onderzoek gericht op het verwerven van nieuwe inzichten, met als bedoeling het ontwikkelen van bv. een nieuw product;
 • Experimentele ontwikkeling: het gebruiken van bestaande wetenschappelijke kennis en vaardigheden voor het wijzigen en verbeteren van reeds bestaande producten of diensten.

Naar onderneming of project:

De steun bestaat erin dat de werkgever 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de masterdiploma’s (40% op de bachelordiploma’s) niet dient door te storten aan de fiscus. Concreet komen onderstaande diploma’s in aanmerking (niet-limitatieve lijst):

 • Toegepaste wetenschappen;
 • (Dier)geneeskunde;
 • Farmaceutische wetenschappen;
 • Burgerlijk ingenieur;
 • Industriële wetenschappen;
 • Biotechniek;
 • Architectuur;

Van diplomaniveau kan worden afgeweken door ‘jong innoverende ondernemingen’ (YIC) en door ondernemingen die op projectbasis samenwerken met universiteiten en andere non-profit organisaties.

Aanvraagprocedure

Om aanspraak te kunnen maken op bovenvermelde vrijstelling dient u het betreffende project of programma aan te melden op de website van de Programmatorische federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De vrijstelling wordt niet automatisch toegekend. Zij toetsen het project vervolgens af aan de criteria, waarop de FOD Financiën de aanvraag al dan niet ontvankelijk verklaart.

Wij hebben ervaring in het begeleiden van een dergelijke aanvraagprocedure en kunnen uw onderneming hierin zeker bijstaan. Een mail of telefoontje volstaat!

Indien u hieromtrent verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be .

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!