RENOVATIEVERPLICHTING BEDRIJFSGEBOUWEN: poging tot duidelijkheid in een wettelijk kluwen

Om verschillende klimaatdoelstellingen te halen alsook een oplossing te bieden voor de energiecrisis, moest de Vlaamse Regering actie ondernemen. Dat de renovatie van gebouwen hierbij een grote rol zou spelen, werd reeds duidelijk in de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 en het Vlaams Regeerakkoord van 2019. Een eerste stap in het klimaatplan is de renovatieverplichting voor ‘bedrijfsgebouwen’ of, in de terminologie van de wetgever, ‘niet-residentiële’ gebouwen.

Wie een dergelijk gebouw vanaf 1 januari 2022 verwerft, wordt met het risico geconfronteerd dit gebouw binnen de vijf jaar verplicht te moeten renoveren. Wij verduidelijken graag wanneer een gebouw als niet-residentieel zal beschouwd worden en wanneer dergelijk gebouw een verplichte renovatie moet ondergaan.

Wanneer zal een gebouw als niet-residentieel gekwalificeerd worden?

Om te bepalen of een onroerend goed als niet-residentieel zal beschouwd worden, is het feitelijk gebruik van het gebouw op het ogenblik van de overdracht doorslaggevend. De bestemming die er nadien aan gegeven wordt, heeft dus in principe geen invloed. Het Energiebesluit voorziet een negatieve lijst, die bepaalt dat alle gebouwen niet-residentieel zijn, met uitzondering van:

 • Gebouwen waarvan de hoofdbestemming residentieel is. Met name als de niet-residentiële functie van het gebouw minder dan 50% van de grootst bruikbare vloeroppervlakte beslaat;
 • Industriële gebouwen bestemd voor productie, opslag, bewerking of manipulatie van goederen (vanaf 70% van de grootst bruikbare vloeroppervlakte);
 • Opslagplaatsen voor niet-industrieel gebruik;
 • Alleenstaande gebouwen met een grootst bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m2;
 • Werkplaatsen;
 • Gebouwen bestemd voor een landbouwbedrijf, erediensten en religieuze activiteiten;
 • Tijdelijke gebouwen die niet langer dan twee jaar worden gebruikt.

Daarnaast zijn ook nog tal uitzonderingen voorzien voor bepaalde concrete situaties.

De vereisten voor gebouwen die als niet-residentieel worden aangemerkt

In de eerste fase, die in werking trad op 1 januari 2022, worden vier maatregelen opgelegd. Hierbij geldt dat wanneer een modaliteit van het gebouw niet aan een bepaalde minimumvereiste voldoet, een renovatie verplicht is. Deze verplichte renovatie gaat verder dan de drempel van de minimumvereiste:

 • Indien dakisolatie geen isolerende waarde van 0,75 m2 K/W haalt, moet dakisolatie met een maximale U-waarde van 0,24 W/m2K geplaatst worden;
 • Enkel glas moet vervangen worden door hoogrendementsglas met een maximale U-waarde van 1W/m2K;
 • Centrale verwarmingen ouder dan 15 jaar moeten vervangen worden, tenzij de installatie aan de minimale eisen van het Energiebesluit van 19 november 2010 voldoet;
 • Koelinstallaties ouder dan 15 jaar die gebruik maken van ozonlaag afbrekende stoffen of van koelmiddelen met een GWP-waarde van minstens 2500 moeten vervangen worden.

Naast deze vier maatregelen is ook, afhankelijk van de grootte van het gebouw, nog een bijkomende voorwaarde:

 • Een klein niet-residentieel gebouw (met een bruikbaar vloeroppervlak van minder dan 500 m2) moet een energieprestatielabel C halen;
 • Een groot niet-residentieel gebouw moet over een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% beschikken, dit is echter een maatregel van de tweede fase, voor gebouwen verworven vanaf 1 januari 2023.

De vereisten voor gebouwen die als niet-residentieel worden aangemerkt

Alle bovenstaande renovatieverplichtingen dienen te worden nageleefd binnen de vijf jaar na de verwerving van het niet-residentieel gebouw. De niet-naleving hiervan kan leiden tot administratieve geldboetes tussen €500 en €200.000.

Eens de termijn van vijf jaar aanvang neemt, blijft deze steeds verder lopen, ook bij rechtsopvolging. Het gebouw doorverkopen kan dus geen uitweg bieden om niet aan de renovatieverplichting te moeten voldoen.

ndien u hieromtrent verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be .

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

 • Actua / Publicaties

  Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

 • Actua / Publicaties

  Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?