Vlaams Beschermingsmechanisme 9

Ondernemingen die geconfronteerd zijn met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 juni 2021 tot 30 juni 2021, in vergelijking met dezelfde periode in 2019, komen voor het Vlaams Beschermingsmechanisme 9 in aanmerking. 

Ondernemingen die in de voorbije maand juni verplicht gesloten waren, kunnen ook opnieuw steun aanvragen voor de periode van sluiting, zonder de verplichting om een 60%-omzetdaling aan te tonen. Cafés en restaurants, bijvoorbeeld, mochten sinds 9 juni volledig heropenen, maar kunnen toch nog steeds een aanvraag indienen als verplicht gesloten sector, weliswaar enkel voor de periode van 1 juni tot en met 8 juni.

De steun bedraagt normaliter 10% van de omzet (excl. BTW) die men realiseerde in de corresponderende periode in 2019. 

Zelfstandigen in bijberoep, met een voldoende hoog netto-belastbaar beroepsinkomen in 2019, komen ook in aanmerking. Voor hen bedraagt deze steun normaliter 5% van de gerealiseerde omzet (excl. BTW). Afhankelijk van de sector waarin u actief bent en het aantal werknemers dat u tewerkstelt, zijn er ook minimum- en maximumbedragen van toepassing.

De aanvraag kon reeds gebeuren vanaf 6 juli en dient te geschieden via de website van Vlaio. Wij vermoeden dat ook wij als gemandateerde, binnenkort opnieuw deze aanvraag voor onze klanten in orde zullen kunnen brengen. Op heden wachten wij hiervoor nog op bevestiging van ons beroepsinstituut. U heeft tijd tot 5 augustus 2021 om deze aanvraag in orde te brengen.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?