BTW op komst voor bepaalde (para)medische beroepen…

Deel dit bericht op

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Op vandaag zijn bepaalde (para)medische beroepen vrijgesteld van het aanrekenen van BTW op hun erelonen. Denken we maar aan geneesheren, tandartsen, kinesisten, diëtisten… Enkel de handelingen die bepaalde artsen stellen (bv louter esthetische ingrepen), zijn aan BTW onderworpen. Hier komt mogelijks binnenkort verandering in.

Volgens een recent wetsontwerp zouden vanaf 1 januari 2022 enkel therapeutische behandelingen en ingrepen nog van BTW worden vrijgesteld. Het toepassingsgebied voor de BTW wordt aldus een stuk ruimer, daar niet-therapeutische ingrepen veel meer omvatten dan de louter esthetische ingrepen. Een kinesitherapeut die een cliënt adviseert omtrent sportprestaties bijvoorbeeld, zou voortaan ook onder het BTW regime vallen.

Welke behandelingen er nu specifiek in de BTW sfeer zullen terechtkomen en welke niet, is op vandaag nog onduidelijk. Er wordt hieromtrent nog een omzendbrief vanuit de FOD Financiën verwacht.

Ook voor de paramedische beroepen zijn er wijzigingen gepland op het vlak van BTW. Volgens de nieuwe wetgeving zou er namelijk niet langer dienen te worden gekeken naar de eventuele erkenning, maar wel naar de aard van de behandeling.

Het ontwerp van wet komt er na rechtspraak op Europees niveau en zou in de praktijk voor de consument resulteren in prijsverhogingen… Wij volgen deze topic verder voor u op.

Indien u nog verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be .

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team

Misschien ook interessant voor u?

  • Nieuwsflash

    De beheersvolmacht als tool voor uw successieplanning

  • Nieuwsflash

    Sloddervos? Stockeer uw belangrijke documenten in een digitale kluis!

  • Nieuwsflash

    Een factuur mag u soms niet (volledig) betalen… Vreemd?