Vastgoed in het buitenland – nieuwe fiscale consequenties

Na verschillende veroordelingen door het Europees Hof van Justitie was België genoodzaakt de ongelijke fiscale behandeling van vastgoed in het buitenland, in vergelijking met Belgische onroerende goederen, te wijzigen. Om die reden zal men vastgoed in het buitenland vanaf aanslagjaar 2022 op dezelfde manier belasten als vastgoed gelegen in België.

Tot en met aanslagjaar 2021 diende u onroerende goederen in het buitenland te belasten op basis van hun werkelijke huurwaarde. Dit zorgt er in de praktijk voor dat men het bezit van buitenlandse onroerende goederen zwaarder belast dan onroerende goederen die in België zijn gelegen en belast worden in de personenbelasting op basis van het kadastraal inkomen.

Bij niet-verhuur of verhuur aan particulieren (die deze niet voor hun beroep gebruiken) van buitenlands onroerend goed, zal voortaan ook het kadastraal inkomen van het betreffende buitenlands onroerend goed als berekeningsbasis voor de verschuldigde personenbelasting worden gehanteerd. Omdat niet alle  buitenlandse onroerende goederen beschikken over een kadastraal inkomen  wordt deze wetswijziging voor de fiscus nog een serieuze opgave…

1 januari 2021

Belastingplichtigen die vanaf 1 januari 2021 een onroerend goed in het buitenland hebben aangekocht of verkocht, zullen dit uit eigen beweging dienen te melden aan de Administratie en zullen de noodzakelijke informatie voor de bepaling van het KI dienen te bezorgen. Dit dient te gebeuren binnen de vier maanden na de verwerving of de vervreemding van het pand in kwestie.

Wie op 31 december 2020 reeds over een onroerend goed in het buitenland beschikte, zal voor het eind van 2021 ook deze noodzakelijke info dienen te bezorgen aan de Administratie. Het ziet er naar uit dat deze belastingplichtigen hieromtrent een vragenlijst van de fiscus zullen ontvangen.

Wie na 31 december 2020, maar vóór 25 februari 2021 een onroerend goed heeft verworven of heeft vervreemd in het buitenland, zal tot 30 juni 2021 de tijd krijgen om de gevraagde informatie te verzamelen en over te maken aan de bevoegde dienst.

Indien u vragen heeft over bovenliggende materie ; wij staan steeds tot uw dienst.
U kunt ons steeds contacteren via ward@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!