Belastingvermindering wegens kwijtgescholden huur

Als verhuurder van een onroerend goed heeft u er baat bij dat uw huurgelden tijdig op uw bankrekening worden bijgeschreven omdat ook u wordt geconfronteerd met heel wat kosten. Bepaalde huurders hebben het vandaag echter bijzonder moeilijk om deze verschuldigde huur te voldoen. Denken we maar aan de huurders-ondernemingen die hun exploitatie verplicht en volledig dien(d)en te onderbreken, ingevolge de Corona-maatregelen.

Om alsnog de kwijtschelding van een deel of van het volledige huurgeld aan te moedigen en op die manier de huurder zijn liquiditeitspositie te vrijwaren, voorziet de overheid in een fiscale stimulans voor zowel verhuurders-vennootschappen als verhuurders-natuurlijke personen.

Wij geven u hieronder enkele krijtlijnen mee van dit voorontwerp van wet :

 • Het dient te gaan om de verhuur of terbeschikkingstelling van een in België gelegen onroerend goed.
 • De huurgelden dienen betrekking te hebben op de maanden maart, april en/of mei 2021. Er dient een kwijtschelding te worden afgesproken van minstens 40% van de huur. De huurder-onderneming dient, ingevolge de Corona-maatregelen, verplicht gesloten (geweest) te zijn.
 • Op 12 maart 2020 mocht de onderneming-huurder geen huurachterstallen hebben. De huurder dient een zelfstandige met eenmanszaak, een kleine vennootschap of een kleine vereniging te zijn. Ondernemingen in moeilijkheden, zoals gedefinieerd in het Wetboek der Inkomstenbelastingen, worden uitgesloten;
 • De verhuurder mag geen band hebben met de hurende partij. Denken we maar aan echtgenoten, partners, kinderen, broers en zussen…

De kwijtschelding van de huur moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen huurder en verhuurder, die verplicht dient te worden bezorgd aan de Belastingadministratie. De belastingvermindering is gelijk aan 30% van het bedrag van de kwijtgescholden huur, met enkele specifieke maxima. Deze vermindering komt tot uiting in de aangifte vennootschapsbelasting of de aangifte personenbelasting van de verhurende partij. 

Op de definitieve wetteksten is het wachten tot de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Wij volgen dit vanzelfsprekend nauwgezet verder voor u op.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!