Bezit van aandelen beoordelen ifv huwelijksvermogensstelsel

Stellen dat aandelen aan toonder zijn afgeschaft en dat alle aandelen op naam zijn, is een open deur intrappen. Een aandeel op uw naam betekent echter niet automatisch dat ook alle rechten hieraan verbonden 100% aan u toekomen. Afhankelijk van het specifieke huwelijksvermogensstelsel, kunnen aandelen in uw persoonlijk dan wel gemeenschappelijk vermogen vallen. Een woordje uitleg is hier op zijn plaats.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel

Indien er geen specifiek huwelijkscontract is opgemaakt, dan zijn u en uw echtgenoot/echtgenote automatisch onderworpen aan de spelregels van het wettelijk stelsel. Dit impliceert dat er sprake is van een eigen vermogen van elk van de partners, maar ook van een gemeenschappelijk vermogen.

In voornoemde situatie zullen uw aandelen van een bepaalde vennootschap in principe tot de huwgemeenschap behoren. Dit betekent dat beide echtgenoten elkeen voor de helft, eigenaar zijn. Indien u kunt bewijzen dat u de aandelen in kwestie al in bezit had vóór het huwelijk of tijdens het huwelijk verworven hebt middels een schenking of erfenis, behoren ze alsnog tot uw eigen vermogen. De vermogenswaarde van de aandelen (bijv. het recht op dividend) behoort onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel tot het gemeenschappelijk vermogen.

Aandelen op uw naam of gemeenschappelijk vermogen?

Wanneer de aandelen op uw naam staan in het aandelenregister van de vennootschap zal u wel exclusiviteit hebben over de lidmaatschapsrechten van de aandelen. U zal in dat geval bijvoorbeeld de enige zijn die het stemrecht kan uitoefenen op de algemene vergadering van aandeelhouders.  

Behoren de aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen, dan kan uw partner in het geval van een echtscheiding aanspraak maken op de helft van de vermogenswaarde van de aandelen. Behoren de aandelen niet tot het gemeenschappelijk vermogen, dan betekent dit niet automatisch dat u uw partner helemaal niets verschuldigd zal zijn.  Als aandeelhouder beslist u namelijk mee over de resultaatsverwerking van de vennootschap. U zou er bewust voor hebben kunnen kiezen om winsten niet uit te keren, omdat u weet dat deze dividenden onder de regelgeving van het gemeenschappelijk vermogen vallen.

De hervormde wetgeving terzake stelt dat de echtgenoot die zijn beroepsactiviteit uitoefent in de schoot van een vennootschap, een vergoeding verschuldigd is voor “de inkomsten die het gemeenschappelijk vermogen redelijkerwijze had kunnen ontvangen indien ze niet binnen een vennootschap werden uitgeoefend”. De vraag die zich vervolgens stelt: hoeveel moet deze vergoeding bedragen? De bewijslast ligt in deze volledig bij uw partner, die moet kunnen aantonen hoeveel de vergoeding dan wel diende te bedragen.  Het spreekt voor zich dat het belangrijk is om grondig de oorsprong van het aandelenbezit na te gaan, om zulke pijnlijke situaties te voorkomen.

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen

Indien u gehuwd bent onder het stelsel van scheiding van goederen is er geen sprake van gemeenschappelijk vermogen. De aandelen die op uw naam staan zullen in het geval van een echtscheiding enkel u toekomen. Uw ex-partner kan hier op geen enkele mogelijke manier aanspraak op maken. 

Gehuwd zijn met een huwelijkscontract

Indien u gehuwd bent en een huwelijkscontract hebt afgesloten is het steeds mogelijk om van bovenstaande regelgeving af te wijken.

Zoals u kunt lezen, hebben aandelen een specifieke context in het geval van een huwelijk. Het is belangrijk om u hier goed over te informeren. Indien u vragen heeft over bovenliggende materie ; wij staan steeds tot uw dienst. U kunt ons steeds contacteren via ward@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?