Twee contractuele bedingen om discussies met buitenlandse zakenpartners te vermijden

Een overeenkomst sluiten is veelal niet simpel; er zijn immers tal van zaken waar u rekening mee moet houden bij het opstellen van een contract. Als daar dan nog bijkomt dat u het contract sluit met een buitenlandse onderneming, komen er nog een aantal zaken bij om rekening mee te houden. Het zakendoen met buitenlandse ondernemingen biedt ongetwijfeld talloze kansen. Hou echter ook rekening met de juridische uitdagingen, waarover wij u hieronder graag meer informeren.

Internationaal of intra-Europees

Een determinerende factor bij het sluiten van een overeenkomst met internationaal karakter is of uw tegenpartij al dan niet in de Europese Unie gevestigd is. Indien dit het geval is, gelden een aantal Europese verordeningen die het contracteren eenvoudiger maken. In internationale context is veel afhankelijk van de situatie, bijvoorbeeld indien de landen van vestiging een verdrag afsloten…

Daarom gaan wij hieronder voornamelijk in op een aantal clausules die u beter opneemt in uw overeenkomsten in de context van Europese handel.

Het Forumbeding

Het forumbeding is een clausule waarin partijen overeenkomen welke rechtbank bevoegd is om geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien te beslechten. Zonder een dergelijke clausule kunnen bedrijven zich geconfronteerd zien met procedures in een onbekend buitenlands rechtssysteem en kan een ellenlange discussie omtrent de bevoegde rechtbank ontstaan, nog voor de zaak ten gronde kan behandeld worden. Een geldig forumbeding voorkomt deze onzekerheid en kan potentiële kosten en ongemakken verminderen. Partijen weten met andere woorden op voorhand waaraan ze zich kunnen verwachten.

Op het eerste zicht zou u denken dat een rechtbank in het land van herkomst altijd het meest voordelig is. Dit is echter niet steeds het geval. U bekijkt immers best ook welke rechtbanken gespecialiseerd zijn in handelszaken in uw sector. Een gespecialiseerde buitenlandse rechtbank lijkt dan ook meer opportuun te zijn dan een Belgische rechtbank die voor het eerst dergelijke zaak behandeld.

Het Rechtskeuzebeding

Naast de vraag welke rechtbank bevoegd is, is het belangrijk om te weten welk recht van toepassing is op de overeenkomst. Als u bijvoorbeeld met een forumbeding een Belgische rechtbank bevoegd maakt, betekent dit immers nog niet dat deze ook het Belgisch recht zal mogen toepassen. Met een rechtskeuzebeding kunnen partijen een specifiek rechtssysteem kiezen dat van toepassing is op hun contract. Hierdoor kunnen partijen anticiperen op de rechtsregels die hun contractuele relatie beheersen en onzekerheden in geval van geschillen verminderen.

Conclusie

Binnen de Europese Unie worden het forumbeding en het rechtskeuzebeding ten gevolge van Europese wetgeving in principe gerespecteerd, mits uiteraard ze duidelijk en expliciet zijn opgesteld.

Sowieso is het van groot belang dat er een vertrouwensband bestaat tussen de contracterende partijen. Eens deze er is, kunnen bovenstaande clausules worden toegevoegd die de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid van de overeenkomst voor de beide partijen verhogen.

Voorzie in al uw overeenkomsten met buitenlandse partners dus zeker een forumbeding en een rechtskeuzebeding. Herhaal deze twee ook steeds in uw algemene voorwaarden op uw offertes, orderbevestigingen en facturen, zodat hierover geen discussie ontstaat.

Uiteraard kunnen wij u helpen bij het opstellen van al uw contracten en bij de redactie van uw algemene voorwaarden. Op die manier weet u steeds dat u zaken doet conform de laatste nieuwe wetgeving en opvattingen. Geef gerust een seintje indien u hieromtrent eens van gedachten wenst te wisselen!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!